top of page

Naše služby

Na naše služby a podporu se můžete spolehnout jak během celého procesu výběru a nákupu apartmánu, tak i v budoucnu v případě jeho prodeje nebo mezigeneračního převodu.

Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme tyto služby:

  • pomoc s výběrem vhodného apartmánu,

  • zajištění prohlídky a doprovod,

  • poradenské služby spojené s uzavíráním kupní smlouvy a úhradou kupní ceny,

  • překlady a tlumočení po celou dobu výběru a nákupu,

  • daňové poradenství související s nabytím a vlastnictvím apartmánu,

  • zprostředkování asistence ze strany místních specialistů,

  • asistence s prodejem apartmánu,

  • daňové poradenství související s převodem / prodejem apartmánu.

bottom of page