top of page

Naše přednosti

Využíváme zkušeností z jiných oborů

 • máme dlouholeté zkušenosti
  s přeshraničními transakcemi

  a jejich daňovým/účetním dopadem

   

 • známe povinnosti zúčastněných stran vyplývající ze zákonných opatření proti praní špinavých peněz
   

 • vyznáme se v problematice ověřování listin pro použití 

       v zahraničí

Naše odměna odpovídá rozsahu provedené práce

 • zprostředkovatelská provize naší společnosti není pevně stanovena jako procento z ceny nemovitosti
   

 • její výše závisí na tom, v jakém rozsahu a jakými službami
  se na procesu koupě podílíme

Dotahujeme věci

do konce

 • pomáháme v případě problémů (ztráta kontaktu atd.)
   

 • jsme klientům připraveni pomoci
  s mezigenerační změnou vlastníka
  investiční nemovitosti, i s případným prodejem

bottom of page