top of page

Naše služby

Na naše služby a podporu sa môžete spoľahnúť nielen počas celého procesu kúpy apartmánu, ale aj v budúcnosti v prípade jeho predaja alebo medzigeneračného prevodu.

V spolupráci s našimi partnermi zabezpečujeme tieto služby:

  • pomoc s výberom vhodného apartmánu,

  • zabezpečenie prehliadky a sprievod,

  • poradenské služby spojené s uzatváraním kúpnej zmluvy a úhradou kúpnej ceny,

  • preklady a tlmočenie po celú dobu výberu a nákupu,

  • daňové poradenstvo súvisiace s nadobudnutím a vlastníctvom apartmánu,

  • sprostredkovanie asistencie zo strany miestnych špecialistov,

  • asistencia s predajom apartmánu,

  • daňové poradenstvo súvisiace s prevodom/predajom apartmánu.

bottom of page