top of page

Naše prednosti

Využívame skúsenosti z iných oborov:

  • máme dlhoročné skúsenosti s cezhraničnými transakciami a ich daňovými/účtovnými súvislosťami,

  • poznáme povinnosti zúčastnených strán vyplývajúce zo zákonných opatrení proti praniu špinavých peňazí,

  • vyznáme sa v problematike overovania listín pre použitie v zahraničí.

Naša odmena zodpovedá obsahu a rozsahu vykonanej práce:

  • sprostredkovateľská provízia našej spoločnosti nie je stanovená ako predom určené percento z ceny nehnuteľnosti,

  • jej výška závisí od toho, v akom rozsahu a akými službami sa na procese kúpy podieľame.

Doťahujeme veci do konca:

  • zostávame s klientom v kontakte aj po dokončení procesu nadobudnutia investičného apartmánu,

  • pomáhame v prípade problémov (strata kontaktu atď.),

  • sme klientom pripravení pomôcť s medzigeneračnou zmenou vlastníka investičnej nehnuteľnosti, aj s prípadným predajom.

bottom of page