top of page

Typy nehnuteľností

Rakúske nehnuteľnosti podliehajú prísnej regulácii z hľadiska rozsahu a spôsobu ich využitia.

Panorama_pitztal_04.jpg

NEHNUTEĽNOSŤ NA TURISTICKÝ PRENÁJOM (Turistische Vermietung)

 • najčastejší a najobľúbenejší typ investičných nehnuteľností,

 • nákup nehnuteľnosti je vo väčšine prípadov oslobodený od DPH,

 • majiteľ nehnuteľnosti má priamo zo zákona nehnuteľnosť prenajímať na turistické účely,

 • prenájom a správa apartmánu sú zaistené profesionálnymi agentúrami – správcovskými spoločnosťami,

 • čistý výnos z prenájmu sa pohybuje medzi 3 - 6 % ročne,

 • v závislosti od lokality a umiestnenie apartmánu majiteľ má možnosť svoj apartmán využívať na súkromné účely, a to vo vopred určenom alebo dohodnutom rozsahu, spravidla sa jedná o 4 až 10 týždňov ročne.

NEHNUTEĽNOSŤ NA VOĽNOČASOVÉ VYUŽITIE (Zweitwohnsitz)

 • typ nehnuteľnosti, ktorý majiteľovi ponúka maximálnu flexibilitu využitia,

 • majiteľ nehnuteľnosti sa neregistruje ako trvalý rezident, a môže nehnuteľnosť využívať pre svoju osobnú potrebu po dobu nepresahujúcu 183 dní v roku,

 • po zvyšok roka je možné nehnuteľnosť prenajímať tretím osobám, alebo neprenajímať vôbec,

 • jedná sa o veľmi vzácny status (v Rakúsku má tento status menej ako 5 % nehnuteľností).

morgins_04.jpg
house_09.jpg
house_09.jpg

TRVALÝ POBYT
(Hauptwohnsitz)

 • tento typ nehnuteľnosti sa určený na dlhodobý alebo trvalý pobyt, a je vhodný pre tých, ktorí sa chcú do Rakúska presťahovať,

 • povinnosťou majiteľa je túto nehnuteľnosť využívať na osobnú potrebu po dobu presahujúcu 183 dní v roku, zaregistrovať sa na trvalý pobyt a stať sa rakúskym daňovým rezidentom (tj. podávať každoročné daňové priznanie a platiť v Rakúsku daň z celosvetových príjmov).

bottom of page