top of page

Průzkum trhu: Až 60 procent Čechů by v případě výhry v loterii investovalo do nemovitostí

Šest  z deseti Čechů by v případě výhry v loterii investovalo do koupě nemovitosti. Vyplývá to

z průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost SUR REAL Investments CZ, s.r.o., která se zabývá prodejem investičních apartmánů v Alpách. Výzkum mezi více než 500 respondenty odhalil zajímavé trendy a preference v oblasti investic, a prokázal, že nemovitosti jsou nejpopulárnějším investičním aktivem.


Mezi vysokoškolsky vzdělanými respondenty by v případě nečekané výhry uvažovalo

o koupi investiční nemovitosti dokonce 77 % dotázaných. U žen by se pak pro volbu investice do nemovitosti rozhodlo 66,3 % respondentek. Pořízení nemovitosti si tak celkově získalo dvojnásobně větší podporu než nákup cenných kovů a o 53 % více než vklad na spořící či termínované účty.
 

Více než třetina (34,5 %) respondentů poté uvažuje o investování do nemovitostí

v zahraničí.  Největší zájem o tuto variantu projevily domácnosti s příjmem nad 60 tisíc korun měsíčně a ve věkové kategorii do 45 let. „Investice do zahraničních nemovitostí jsou stále více oblíbené. V posledních dvou letech hraje větší roli i geopolitická situace a motiv „bezpečné země”, jako je Rakousko nebo Švýcarsko,“  potvrzuje Tomáš Chrobák 

ze společnosti SUR REAL Investments CZ s.r.o.


Z průzkumu také vyplynulo, že 65 % respondentů (v případě VŠ vzdělaných dokonce

81 %) považuje za dvě klíčová kritéria pro investování růst samotné hodnoty investice, a dále pravidelný příjem, který je daná investice schopna průběžně generovat.

 

„Investice do nemovitostí určených k pronájmu jsou podle průzkumu lákavé právě díky kombinaci obojího - tj. pravidelného příjmu (což je nájemné) a současně trvalého růstu hodnoty nemovitosti. Ostatní investiční aktiva přinášejí obvykle jen jednu z těchto dvou výhod: cenné kovy pouze uchování hodnoty, respektive její potenciální růst. Oproti tomu termínované účty nebo dluhopisy přinášejí pravidelný příjem v podobě úroků, ale hodnota vkladu vinou inflace klesá,” poznamenává Tomáš Chrobák.
Součástí průzkumu je i zjištění, že zhruba třetina mladých lidí preferuje pestře rozvinutá investiční portfolia, proto by alespoň určité procento ze zmíněné výhry investovala do několika ziskových sfér a ty následně dále rozvíjela. Pro muže i ženy zůstává hlavním cílem investice její následné zhodnocení.

Comments


bottom of page