top of page

Na lovce nehod narazíte i v Alpách. Na co je potřeba si dát pozor

Tak jako každý rok míří v době jarních prázdnin tisíce českých lyžařů do alpských lyžařských areálů. A jako každý rok se bohužel objevují zprávy o zraněních a nehodách, ke kterým na sjezdovkách dochází. Kromě zkažené dovolené může taková nepříjemná událost způsobit i značné finanční výdaje, které navíc vaše pojišťovna nemusí proplatit. To platí zejména v případech, kdy se stanete obětí tzv. lovců nehod - podvodníků ze soukromých zdravotnických zařízení v zahraničí, které zraněnému účtují obrovské částky za hospitalizaci a nadbytečné zdravotní úkony.


Před „lovci nehod“, které je možné potkat zejména ve velkých lyžařských areálech v Itálii a Rakousku, varuje i Česká asociace asistenčních společností (ČAAS).


„Zneužívají toho, že zraněný je ve stresu, nemá zkušenosti s danou situací, roli může hrát i jazyková bariéra. Ochotně mu nabídnou transport do nedalekého soukromého zdravotnického zařízení. Navrhnou nadstandardní ošetření či dokonce operaci, které mohou být vzhledem ke stavu zraněného nadbytečné či úplně zbytečné. Následně vyžadují okamžitou úhradu, kterou však pojišťovna po návratu do Česka nemusí refundovat. Klient si je pak nucen je hradit z vlasní kapsy,“ shrnuje Aleš Povr z ČAAS.


Mezi ty nejčastější nekalé praktiky patří nadhodnocení cen jednotlivých úkonů tak, že výrazně převyšují běžné náklady dané lokalitě. Dále sem patří zbytečné úkony (například magnetická rezonance) nebo operace, které v daném případě nejsou nutné nebo neodkladné.


Vždy kontaktujte asistenční službu


Každý, kdo plánuje dovolenou nebo prodloužený víkend na lyžích v zahraničí, by měl mít uzavřené kvalitní cestovní pojištění, které obsahuje zahrnuje pojistné limity nejen pro léčebné výlohy, ale i pro asistenční služby. V případě jakékoli nehody je nanejvýš na místě kontaktovat asistenční službu, jejíž kontakt je uveden i na kartičce, kterou dostanete při sjednání pojistky. Asistenční služba následně vyhledá nejbližší vhodné zdravotnické zařízení, v případě nutnosti zajistí i tlumočníka, vyrozumí příbuzné a případně zajistí i jejich dopravu za vámi. Dále zajistí i váš převoz domů a právní pomoc (pokud je potřeba).


Většina z nás nemá potřebnou zkušenost a lékařskou praxi, aby rozpoznala, zda je navrhovaná léčba adekvátní. Proto je rozhodně vhodné konzultovat celou situaci s důvěryhodným odborníkem z asistenční služby. Ten dokáže i posoudit, jestli je klient schopný převozu do vlasti anebo jestli je vhodnější, aby byl klient hospitalizován ve státním zdravotnickém zařízení v zahraničí," doplňuje Povr.


V turisticky frekventovaných oblastech mají asistenční společnosti vytvořenou síť místních smluvních lékařů a zdravotnických zařízení, kde je lékařská pomoc plně kryta

z cestovního pojištění.


Pojištění odpovědnosti za škody je nutnost


Při výběru cestovního pojištění by každý lyžař měl myslet i na “pojistku na blbost”,

tj. pojištění odpovědnosti za škody s vysokým pojistným limitem (doporučuje se alespoň 15 milionů korun).


Nehody na sjezdovkách jsou časté a pokud by k ní došlo vaší vinou a vznikla škoda jinému lyžaři, kryje tato pojistka jak výdaje za jeho ošetření, případnou léčbu a hospitalizaci, tak i na odškodnění. Úhrada škod bez sjednaného pojištění jde z kapsy viníka a může jít do milionů.


I na účastníky těchto situací však číhají „lovci nehod“ a nabízejí jim zastupování za účelem vymáhání odškodnění anebo za účelem vyvinění z odpovědnosti za škodu. Navrhovaná odměna je v takových případech nadstandardně vysoká a pojišťovna ji pravděpodobně odmítne proplatit.


„V takových situacích je potřeba zachovat chladnou hlavu, nepodepisovat žádné dokumenty na místě, a navzdory případnému nátlaku nepřiznávat vinu - protože viníkem ve skutečnosti být vůbec nemusíte,“ doplňuje Povr.


I v tomto případě je potřeba se co nejdříve obrátit na asistenční společnost, jejíž pracovník dokáže zajistit právní pomoc a poradit, jak v daném případě správně postupovat.


Na co nezapomenout:

  1. Před cestou uzavřete kvalitní cestovní pojištění s dostatečně vysokým limitem pojistného plnění – limit léčebných výloh by měl dosahovat alespoň 5 milionů korun, limit pojištění odpovědnosti za škody alespoň 15 milionů korun.

  2. Zkontrolujte si rozsah asistenčních služeb zahrnutých v cestovním pojištění, a dále rozsah pojištěných rizik a výjimek s ohledem na plánované sportovní aktivity.

  3. V případě nehody či zranění se okamžitě obraťte na asistenční společnost pojišťovny, u které máte sjednané cestovní pojištění. Pracovník asistenční společnosti s Vámi bude po celou dobu v kontaktu a zajistí veškerý zdravotní i právní servis. Dále vám poradí, jaké doklady jsou potřeba pro účely proplacení nákladů od pojišťovny.

  4. Operátoři asistenční služby mluví česky a jsou k dispozici nepřetržitě.

  5. Asistenční společnosti mají své zdravotníky a lékaře, kteří jsou v případě nejasností schopni klientovi poskytnout odbornou radu.

  6. Pokud platíte za ošetření, hospitalizaci či léčebné úkony v zahraničí, vyžádejte si lékařskou zprávu a účet na uhrazenou částku. Doklady pečlivě uschovejte pro účely nárokování úhrady těchto nákladů od své pojišťovny.

  7. V situacích, kdy od vás může být požadována náhrada způsobené škody, kontaktujte asistenční společnost, která vám zajistí právní pomoc.

Comments


bottom of page