top of page

Prieskum trhu: Až 60 percent Čechov by v prípade výhry v lotérii investovalo do nehnuteľností

Šesť  z desiatich Čechov by v prípade výhry v lotérii investovalo do kúpy nehnuteľnosti. Vyplýva to z prieskumu agentúry STEM/MARK pre spoločnosť SUR REAL Investments s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom investičných apartmánov v Alpách. Výskum medzi viac ako 500 respondentmi odhalil zaujímavé trendy a preferencie v oblasti investícií, a preukázal, že nehnuteľnosti sú najpopulárnejším investičným aktívom.


Medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentmi by v prípade nečakanej výhry uvažovalo

o kúpe investičnej nehnuteľnosti dokonca 77 % opýtaných. U žien by sa potom pre voľbu investície do nehnuteľnosti rozhodlo 66,3 % respondentiek. Obstaranie nehnuteľnosti si tak celkovo získalo dvojnásobne väčšiu podporu ako nákup cenných kovov a o 53 % viac ako vklad na sporiace alebo termínované účty.
 

Viac ako tretina (34,5 %) respondentov potom uvažuje o investovaní do nehnuteľností

v zahraničí.  Najväčší záujem o tento variant prejavili domácnosti s príjmom nad 60 tisíc korún mesačne a vo vekovej kategórii do 45 rokov. „Investície do zahraničných nehnuteľností sú stále viac obľúbené. V posledných dvoch rokoch zohráva väčšiu rolu geopolitická situácia a motív „bezpečnej krajiny”, ako je Rakúsko alebo Švajčiarsko ,“  potvrdzuje Tomáš Chrobák zo spoločnosti SUR REAL Investment s.r.o.


Z prieskumu tiež vyplynulo, že 65 % respondentov (v prípade VŠ vzdelaných dokonca

81 %) považuje za dve kľúčové kritériá pre investovanie rast samotnej hodnoty investície, a ďalej pravidelný príjem, ktorý je daná investícia schopná priebežne generovať.

 

„Investície do nehnuteľností určených na prenájom sú podľa prieskumu lákavé práve vďaka kombinácii oboch – tj pravidelného príjmu (čo je nájomné) a súčasne trvalého rastu hodnoty nehnuteľnosti. Ostatné investičné aktíva prinášajú obvykle len jednu z týchto dvoch výhod: cenné kovy iba uchovanie hodnoty, respektíve jej potenciálny rast. Oproti tomu termínované účty alebo dlhopisy prinášajú pravidelný príjem v podobe úrokov, ale hodnota vkladu vinou inflácie klesá,“ poznamenáva Tomáš Chrobák.
Súčasťou prieskumu je aj zistenie, že zhruba tretina mladých ľudí preferuje pestro rozvinuté investičné portfóliá, preto by aspoň určité percento zo spomínanej výhry investovala do niekoľkých ziskových sfér a tie následne ďalej rozvíjala. Pre mužov aj ženy zostáva hlavným cieľom investície jej následné zhodnotenie.

Comentários


bottom of page