top of page

Na lovcov nehôd narazíte aj v Alpách. Na čo si treba dať pozor

Tak ako každý rok mieria počas jarných prázdnin tisíce lyžiarov do alpských lyžiarskych areálov. A ako každý rok sa bohužiaľ objavujú správy o zraneniach a nehodách, ku ktorým na zjazdovkách dochádza. Okrem pokazenej dovolenky môže taká nepríjemná udalosť spôsobiť aj značné finančné výdavky, ktoré navyše vaša poisťovňa nemusí preplatiť. To platí najmä v prípadoch, keď sa stanete obeťou tzv. lovcov nehôd – podvodníkov zo súkromných zdravotníckych zariadení v zahraničí, ktoré zranenému účtujú obrovské čiastky za hospitalizáciu a nadbytočné zdravotné úkony.


Pred „lovcami nehôd“, ktoré je možné stretnúť najmä vo veľkých lyžiarskych areáloch

v Taliansku a Rakúsku, varuje aj Česká asociácia asistenčných spoločností (ČAAS).


„Zneužívajú toho, že zranený je v strese, nemá skúsenosti s danou situáciou, rolu môže hrať aj jazyková bariéra. Ochotne mu ponúknu transport do neďalekého súkromného zdravotníckeho zariadenia. Navrhnú nadštandardné ošetrenie či dokonca operáciu, ktoré môžu byť vzhľadom na stav zraneného nadbytočné či úplne zbytočné. Následne vyžadujú okamžitú úhradu, ktorú však poisťovňa po návrate do Česka nemusí refundovať. Klient si je potom nútený ich hradiť z vlastného vrecka,“ zhrňuje Aleš Povr z ČAAS.


Medzi tie najčastejšie nekalé praktiky patrí nadhodnotenie cien jednotlivých úkonov tak, že výrazne prevyšujú bežné náklady danej lokalite. Ďalej sem patria zbytočné úkony (napríklad magnetická rezonancia) alebo operácie, ktoré v danom prípade nie sú nutné alebo neodkladné.


Vždy kontaktujte asistenčnú službu


Každý, kto plánuje dovolenku alebo predĺžený víkend na lyžiach v zahraničí, by mal mať uzatvorené kvalitné cestovné poistenie, ktoré obsahuje zahŕňa poistné limity nielen pre liečebné náklady, ale aj pre asistenčné služby. V prípade akejkoľvek nehody je nanajvýš na mieste kontaktovať asistenčnú službu, ktorej kontakt je uvedený aj na kartičke, ktorú dostanete pri dojednaní poistky. Asistenčná služba následne vyhľadá najbližšie vhodné zdravotnícke zariadenie, v prípade nutnosti zaistí aj tlmočníka, upovedomí príbuzných a prípadne zaistí aj ich dopravu za vami. Ďalej zaistí aj váš prevoz domov a právnu pomoc (ak je potreba).


„Väčšina z nás nemá potrebnú skúsenosť a lekársku prax, aby rozpoznala, či je navrhovaná liečba adekvátna. Preto je rozhodne vhodné konzultovať celú situáciu s dôveryhodným odborníkom z asistenčnej služby. Ten dokáže aj posúdiť, či je klient schopný prevozu do vlasti alebo či je vhodnejšie, aby bol klient hospitalizovaný v štátnom zdravotníckom zariadení v zahraničí,“ dopĺňa Povr.


V turisticky frekventovaných oblastiach majú asistenčné spoločnosti vytvorenú sieť miestnych zmluvných lekárov a zdravotníckych zariadení, kde je lekárska pomoc plne krytá z cestovného poistenia.


Poistenie zodpovednosti za škody je nutnosť


Pri výbere cestovného poistenia by každý lyžiar mal myslieť aj na "poistku na blbosť",

tj poistenie zodpovednosti za škody s vysokým poistným limitom (odporúča sa aspoň

15 miliónov korún, tj. 630 tisíc eur).


Nehody na zjazdovkách sú časté a pokiaľ by k nej došlo vašou vinou a vznikla škoda inému lyžiarovi, kryje táto poistka ako výdavky za jeho ošetrenie, prípadnú liečbu a hospitalizáciu, tak aj na odškodnenie. Úhrada škôd bez dohodnutého poistenia ide

z vrecka vinníka a môže ísť do miliónov.


Aj na účastníkov týchto situácií však číhajú „lovci nehôd“ a ponúkajú im zastupovanie za účelom vymáhania odškodnenia alebo za účelom vyvinenia zo zodpovednosti za škodu. Navrhovaná odmena je v takýchto prípadoch nadštandardne vysoká a poisťovňa ju pravdepodobne odmietne preplatiť.


„V takýchto situáciách je potrebné zachovať chladnú hlavu, nepodpisovať žiadne dokumenty na mieste, a napriek prípadnému nátlaku nepriznávať vinu – pretože vinníkom v skutočnosti byť vôbec nemusíte,“ dopĺňa Povr.


Aj v tomto prípade je potrebné sa čo najskôr obrátiť na asistenčnú spoločnosť, ktorej pracovník dokáže zaistiť právnu pomoc a poradiť, ako v danom prípade správne postupovať.


Na čo nezabudnúť:

  1. Pred cestou uzavrite kvalitné cestovné poistenie s dostatočne vysokým limitom poistného plnenia - limit liečebných nákladov by mal dosahovať aspoň 5 miliónov korún (210 tisíc eur), limit poistenia zodpovednosti za škody aspoň 15 miliónov korún (630 tisíc eur).

  2. Skontrolujte si rozsah asistenčných služieb zahrnutých v cestovnom poistení, a ďalej rozsah poistených rizík a výnimiek s ohľadom na plánované športové aktivity.

  3. V prípade nehody či zranenia sa okamžite obráťte na asistenčnú spoločnosť poisťovne, u ktorej máte dohodnuté cestovné poistenie. Pracovník asistenčnej spoločnosti s Vami bude po celý čas v kontakte a zaistí všetok zdravotný aj právny servis. Ďalej vám poradia, aké doklady sú potrebné na účely preplatenia nákladov od poisťovne.

  4. Operátori asistenčnej služby hovoria po česky a sú k dispozícii nepretržite.

  5. Asistenčné spoločnosti majú svojich zdravotníkov a lekárov, ktorí sú v prípade nejasností schopní klientovi poskytnúť odbornú radu.

  6. Pokiaľ platíte za ošetrenie, hospitalizáciu či liečebné úkony v zahraničí, vyžiadajte si lekársku správu a účet na uhradenú čiastku. Doklady starostlivo uschovajte pre účely nárokovania úhrady týchto nákladov od svojej poisťovne.

  7. V situáciách, kedy od vás môže byť požadovaná náhrada spôsobenej škody, kontaktujte asistenčnú spoločnosť, ktorá vám zaistí právnu pomoc.

Comments


bottom of page