top of page

Prvý polrok bude pre akciový trh drsný, obávajú sa experti

Najväčším rizikom pre svetovú ekonomiku sú vysoká inflácia a geopolitické napätie.

Vo svojej predikcii na rok 2023 to spomínajú analytici francúzskej investičnej skupiny Amundi.


„Budúci rok čaká investorov spomalenie hospodárskeho rastu a pretrvávajúca inflácia.

V Európe môže navyše energetická kríza a tlak na rast cien spôsobený dobehom covidovej pandémie viesť k recesii“, domnievajú sa analytici skupiny Amundi.


Recesii sa podľa nich pravdepodobne nevyhnú ani Spojené štáty, ale už koniec tohto roku 2023 by predsa len mohol priniesť k lepšiemu. Ako ukázal najnovší prieskum Bank

of America medzi správcami investičných fondov, viac ako 90% z nich verí, že inflácia výrazne zvoľní svoje tempo. Spomalenie rastu cien by potom pravdepodobne prinútilo americkú centrálnu banku k postupnému znižovaniu úrokových sadzieb s cieľom znovu naštartovať ekonomický rast.


Podľa Amundi tak v dôsledku situácie v USA a Európe porastie tento rok globálny HDP len o 2,2% (v porovnaní s 3,4 percentami v roku 2022). Zatiaľ čo sa kombinácia pomalého rastu a doznievajúcej inflácie prenesie aj na trhy v rozvojových krajinách, Čína by mohla tohto scenára byť uchránená. Predpokladom k tomu je oživenie ekonomiky po odznení koronavírových opatrení, a stabilizácia tamojšieho realitného trhu.


Experti skupiny Amundi sa vo svojej predikcii na tento rok venuje aj Českej republike. Predpokladá postupné znižovanie inflačného tlaku, ale pokles inflácie pod 10% očakáva v Česku až v druhom polroku. Za významný faktor pritom považujú premietanie vyšších cien vstupov do ďalších produktov, ktoré pokles inflácie spomaľuje. Vysoká miera inflácie sprevádzaná klesajúcou spotrebou a nižšou priemyselnou aktivitou môže v prvých štvrťrokoch roku 2023 viesť až k prepadu tuzemskej ekonomiky do recesie.

V druhej polovici roka tak ČNB môže v rámci podpory ekonomiky dospieť k znižovaniu úrokových sadzieb, ako aj obmedzenie intervencií na devízovom trhu. Výsledkom by bolo okrem iného aj oslabenie koruny.


Podľa názoru respondentov spomínaného prieskumu Bank of America aj podobného prieskumu agentúry Bloomberg možno ďalej očakávať, že prvá polovica roku 2022 bude veľmi drsná pre akciové trhy. Celková hodnota vykázaných firemných ziskov poklesne a

s nimi bude klesať aj cena akcií. Z perspektívy tohto roku preto investori a manažéri fondov považujú za výkonnejšie a istejšie aktívum vládne dlhopisy.


ZDROJ:

Seznam Zprávy: Akcie čeká drsný půlrok, obávají se experti (3.1.2023)


Comments


bottom of page